Melatonin+B6

Melatonin+B6 của UBB giúp bổ sung melatonin, Giúp tạo giấc ngủ tự nhiên, cải thiện giấc ngủ (cả chất lượng và thời gian), hỗ trợ chống tác động của các gốc oxy hóa tự do lên cơ thể